You are here
Home > 2016 > Lipiec > 28

UWAGA KLUBY: Ogłoszono III Konkurs Ofert

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza III otwarty konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie popularyzacji i upowszechniania piłki nożnej wśród osób dorosłych. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w ramach konkursu – 15 400,00 zł. Oferty można składać do dnia 30 sierpnia 2016 r. Szczegóły konkursu ofert zamieszczone zostały w Ogłoszeniu

Top