Poniżej przedstawiamy ostateczny regulamin wraz z terminarzem rozgrywek dla 8 zgłoszonych rodzin. Czerwonym kolorem zaznaczyliśmy wprowadzone zmiany względem poprzedniego regulaminu.

Ostateczny – Regulamin Halowa Piłka Nożna Rodzin styczeń 2017

zaproszenie