Poniżej przedstawiamy Państwu planowane przez OSiR imprezy

oraz zajęcia sportowe organizowane przez nasz ośrodek.

wakacje

 1. „Umiem pływać” Program nauki pływania dla najmłodszych uczniów nowotomyskich szkół. Nabór zamknięty- realizowany przez szkoły.
 2. Grand Prix w siatkówce plażowej (terminy wstępne) – Turniej organizowany w wspólnie z Powiatowym Centrum Sportu

15.07.2017

29.07.2017

13.08.2017

19.08.2017 Finał

 1. Mini Mundial dla dzieci organizowane z Klubem Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu (zapisy u Pani Elżbiety Kaffler).
 2. Tydzień na wodzie 07.08.2017 – 11.08.2017 dla uczniów klas od IV-VI koszt od 1 dziecka 50,00zł
 3. Turniej w piłkę nożną „Piłkarski Laur” 19.08.2017r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu w okresie wakacyjnym zaprasza dzieci na zajęcia z animatorem, które odbywać się będą na boisku ORLIK przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Godziny zajęć będą udostępniane przez animatorów z tygodniowym wyprzedzeniem.

OSiR ma również w planie również przeprowadzenie kilku innych turniejów, rajdów itd. min:

– rajd rowerowy wspólnie z Klubem Osiedlowym SM w Nowym Tomyślu,

– turniej drużyn wiejskich w piłkę nożną

Jednak dokładne daty zostaną dopiero ustalone po konsultacjach z zainteresowanymi.

Już dziś serdecznie zapraszamy do spędzenia wolnego czasu z OSiR-em.

 

Poniżej przedstawiamy regulamin 

GRAND PRIX „Plaża Feliksa”

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                Powiatowe Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu                                                                            w Nowym Tomyślu

 

 

 

REGULAMIN

GRAND PRIX „Plaża Feliksa”

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

 

 

 1. Cel imprezy: 
 • Popularyzacja siatkówki plażowej;
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku, wzmacnianie zdrowia i kondycji uczestników;
 • Wyłonienie najlepszych drużyn w cyklu Grand Prix.
 1. Organizatorzy: 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu;
 • Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 1. Termin i miejsce: 
 • Mistrzostwa rozegrane zostaną na boiskach otwartych do gry w siatkówkę plażową w Nowotomyskim Parku Feliksa, w dniach:

I etap – 15 lipca 2017 r. (sobota);

II etap – 29 lipca 2017 r. (sobota);

III etap – 13 sierpnia 2017 r. (niedziela);

Finał –  19 sierpnia 2017 r. (sobota jarmarkowa).

                                                           

 • Rozpoczęcie turniejów od godziny 10:00.

 

 1. Uczestnictwo: 
 • W imprezie mogą brać udział zawodnicy pełnoletni bez przeciwwskazań do uprawiania sportu;
 • Zawodnicy niepełnoletni mogą brać udział w Grand Prix pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach;
 • Mistrzostwa rozegrane zostaną w jednej kategorii – dopuszcza się pary mieszane;
 • Wprowadza się dodatkowe klasyfikację dla kobiet oraz mikstów – najlepsze pary w tych kategoriach zostaną nagrodzone podczas turnieju finałowego.

 

 1. Sposób przeprowadzenia mistrzostw: 
 • Grand Prix ma charakter cykliczny, składający się z trzech etapów – Turniejów Eliminacyjnych;
 • Do punktacji końcowej Grand Prix zalicza się wszystkie rezultaty z każdej
  z trzech eliminacji oraz turnieju finałowego;
 • System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów do imprezy, dlatego o sposobie rozegrania mistrzostw organizatorzy poinformują zespoły przed rozpoczęciem zawodów (preferowany będzie system brazylijski);
 • Przy nierozgrywaniu meczów o dalsze lokaty, punkty będą dzielone proporcjonalnie do równorzędnych miejsc (np. lokaty 7-8 – 11 pkt).

 

 1. Zasady gry: 
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS dla siatkówki plażowej.

 

 1. Punktacja: 
 • Punktacja w Grand Prix – po każdym etapie – Turnieju Eliminacyjnym, przydzielane będą punkty dla 12 najlepszych drużyn. Punktacja za zajęte miejsca w każdym etapie turnieju według klucza:

1miejsce – 24 pkt.

2 miejsce – 22 pkt.

3 miejsce – 20 pkt.

4 miejsce – 18 pkt.

5 miejsce – 16 pkt.

6 miejsce – 14 pkt.

7 miejsce – 12 pkt.

8 miejsce – 10 pkt.

9 miejsce – 8 pkt.

10 miejsce – 6 pkt.

11 miejsce – 4 pkt.

12 miejsce – 2 pkt.
Kolejne lokaty – 1 pkt.

 

 • Do klasyfikacji w Grand Prix wlicza się punkty z etapów eliminacyjnych wyłącznie tych samych drużyn – par zawodników. 
 1. Nagrody: 
 • Za zajęcie I, II, III i IV miejsca w Grand Prix „Plaża Feliksa” drużyna nagrodzona zostanie pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi;
 • Za zajęcie I, II i III miejsca w każdym etapie – turnieju eliminacyjnym zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale.

 

 1. Finansowanie: 
 • Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy.
 1. Zgłoszenia: 
 • W dniu odbywania każdego etapu – turnieju eliminacyjnego w biurze zawodów, w godzinach od 9:15 do 9:45. Po godzinie 9:45 lista startujących drużyn będzie zamknięta.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy;
 • Koszty dojazdu na zawody oraz ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie;
 • Za przedmioty pozostawione organizatorzy nie biorą odpowiedzialności;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

 

 1. Osoby do kontaktu:

Jakub Skrzypczak – tel. 725 097 710;

Tomasz Radwan – tel.  663 820 220.

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy przyjemności z udziału w imprezie.