Aktualizacja rezerwacji           obiektów sportowych OSIR.

UWAGA !
Kluby sportowe i osoby prywatne, które chciałyby dokonać rezerwacji na wrzesień, październik, listopad prosimy o jak najszybsze dostarczenie pisma wraz z harmonogramem do biura OSIR.