Nazwa i dane adresowe Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22 64-300 Nowy Tomyśl Tel. 61 44 22 738 e-mail sekretariat@osirnt.pl NIP 7882000967 REGON 363333708 Konto bankowe 35 1020 4144 0000 6502 0197 1076  Godziny otwarcia poniedziałek – piątek  7:00-15:00   Dane do FV: Nabywca: Gmina Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl NIP 788-19-16-753  Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22 64-300 Nowy Tomyśl

 

Pracownicy:

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu:

mgr Artur Łoziński

Główna księgowa:

mgr Ewa Wawrzyniak

Starszy specjalista ds. administracyjno-kadrowych i płacowych:

mgr Justyna Rodak

Menedżer sportu:

Tomasz Radwan

Animator sportu:

Marta Gutowicz

Tomasz Głażewski

Konserwator urządzeń sportowych:

Janusz Stasikowski

Robert Szymański

Paweł Lotka

Henryk Krzeszowski

Andrzej Siry