19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

UWAGA KLUBY: Ogłoszono III Konkurs Ofert

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza III otwarty konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie popularyzacji i upowszechniania piłki nożnej wśród osób dorosłych.

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w ramach konkursu –
15 400,00 zł.
Oferty można składać do dnia 30 sierpnia 2016 r.
Szczegóły konkursu ofert zamieszczone zostały w Ogłoszeniu III otwartego konkursu ofert.
W załączeniu:
Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2016

Komplet dokumentów do pobrania znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://nowytomysl.pl/wiadomosci/komunikaty/iii-otwarty-konkurs-ofert