19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Turniej Zakładów Pracy w Piłce Nożnej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Nowym Tomyślu Ogrodowa 22

64 – 300 Nowy Tomyśl

e-mail: koordynator@osirnt.pl

 

REGULAMIN

TURNIEJU HALOWEGO W PIŁCE NOŻNEJ

ZAKŁADÓW PRACY 2017

 1. Cele:
 • Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku firm nowotomyskich,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników,
 • Integracja zespołów pracowniczych poszczególnych zakładów pracy,
 • Wyłonienie najlepszych reprezentacji nowotomyskich zakładów pracy,
 • Integracja mieszkańców ziemi nowotomyskiej.

 

 1. Organizator:
 • Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Mecze rozegrane zostaną w dniu:

12 marca 2017r. OD GODZINY 10:00 w Hali Sportowej Gimnazjum w Nowym Tomyślu

 1. Uczestnictwo:
 • W skład poszczególnych zespołów wchodzą zawodnicy aktualnie zatrudnieni w danym zakładzie pracy,
 • Zawodników drużyn obowiązują jednakowe stroje oraz odpowiednie obuwie sportowe: halówki
 • Zezwala się na udział dwóch reprezentacji z jednego zakładu pracy,
 • W zawodach biorą udział osoby pełnoletnie,
 • Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników, bezpośrednio na boisku w składach 5 osobowych (bramkarz i 4 zawodników w polu gry),

 

 1. Sposób przeprowadzenia:
 • System i terminarz rozgrywek zostanie podany 9 marca na stronie internetowej OSiR (osirnt.pl)

 

 1. Postanowienia regulaminowe turnieju:
 • Bramki o wymiarach 3 x 2 m,
 • Czas gry – 1 x 12 minut (może ulec zmianie ze względu na ilość drużyn)
 • Ilość zmian zawodników nieograniczona tzw. zmiany hokejowe,
 • Gra bez spalonego, z autami bocznymi,
 • Rzut karny z odległości 7 m od bramki,
 • Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów oraz ostrej gry „bark w bark”
 • Bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie półkola o średnicy 6 m,
 • W przypadku uzyskania remisu w meczach finałowych rozgrywanych systemem pucharowym, zarządza się rzuty karne,
 • Na wykonanie tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy, przy prawidłowym ustawieniu rywali – odległość 3 m od piłki,
 • Za uderzenie piłką w konstrukcje dachu przyznaje się rzut wolny pośredni

z połowy boiska,

 • Za niesportowe zachowanie lub rażące przewinienia sędziowie karać będą wykluczeniami z gry :
 1. żółta kartka – wykluczenie z gry na 2 minuty. W przypadku utraty przez zespół bramki w okresie osłabienia, następuje powrót zawodnika na boisko,
 2. czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca meczu, zespół gra przez 2 minuty w osłabieniu.

 

 1. Punktacja:
 • Za mecz wygrany – 3 punkty
 • Za mecz zremisowany – 1 punkt
 • Za mecz przegrany – 0 punktów
 • Za walkower przyznaje się zespołowi zwycięstwo 3:0

 

 

O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

 1. większa liczba zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania – dwa zespoły,
 3. lepsza różnica bramek zdobytych do straconych,
 4. większa liczba zdobytych bramek,
 5. losowanie

 

 1. Nagrody:
 • za zajęcie I, II, III miejsca drużyny otrzymują puchary,
 • zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce otrzymują pamiątkowe medale,

 

 1. Finansowanie:
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodników na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia:
 • Pisemne na drukach (druki znajdują się pod regulaminem) z imiennym wykazem zawodników, należy przedłożyć organizatorowi imprezy najpóźniej do dnia 08 marca 2017 roku (środa) do godziny 14:00 w sekretariacie OSiR ul. Ogrodowa 22 lub e-mailem na adres: koordynator@osirnt.pl

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodników,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

 

Osoba odpowiedzialna za turniej:

Koordynator OSiR

Radwan Tomasz

Tel. 663 820 220

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Nowym Tomyślu

 1. Ogrodowa 22

64 – 300 Nowy Tomyśl

e-mail: koordynator@osirnt.pl

 

Z G Ł O S Z E N I E

DRUŻYNY DO HALOWYCH MISTRZOSTW

NOWEGO TOMYŚLA W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ NA ROK 2017

 

 

Nazwa ZAKŁADY PRACY  ……………………………………………………………………………

 

Kierownik drużyny ……………………………………………………………………………

 

nr telefonu: ………………………………

 

 

Lp.

 

Skład drużyny:

1  
2

 

 
3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

                                                                                

                                       

 

                                           Zgodność z prawdą potwierdzam:

 

                                                     ………………………………

                                        Czytelny podpis kierownika drużyny.

plakat