16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

MISTRZOSTW MIASTA I GMINY W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA NA ROK 2017

ręczna

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W NOWYM TOMYŚLU

UL. OGRODOWA 22                                                                                                                              

64 – 300 Nowy Tomyśl

koordynator@osirnt.pl

REGULAMIN

MISTRZOSTW MIASTA I GMINY W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR BURMISTRZA

NOWEGO TOMYŚLA NA ROK 2017

 

 1. Cel imprezy :
 • Popularyzacja piłki ręcznej,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia i kondycji uczestników,
 • Zagospodarowanie wolnego czasu,
 • Wyłonienie najlepszych zespołów w mistrzostwach.
 1. Organizator : OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NOWYM TOMYŚLU 3. Termin i miejsce :
 • Mistrzostwa rozegrane zostaną w Hali Sportowo – Widowiskowej Gimnazjum w Nowym Tomyślu, Osiedle Północ 25 w dniu 19 marca 2017 roku.

Początek zawodów o godzinie 10:00. Zbiórka zawodników o godz. 9:30

 1. Uczestnictwo :
 • Mistrzostwa rozegrane zostaną w jednej kategorii rozgrywkowej,
 • Drużyny liczą maksymalnie 12 zawodników,
 • Zawodników poszczególnych drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe opatrzone numerami na koszulkach oraz obuwie sportowe o miękkiej podeszwie,
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach, którą przedkładają organizatorom przed rozpoczęciem imprezy,
 1. Sposób przeprowadzenia mistrzostw :
 • uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów do mistrzostw,
 • informacja o systemie rozgrywek zostanie podana na stronie internetowej osirnt.pl w czwartek 16 marca.
 1. Postanowienia regulaminowe turnieju :
 • Bramki o wymiarach 3 x 2 m,
 • Czas gry – 2 x 10 minut,
 • Ilość zmian zawodników nieograniczona,
 • Rzut karny z odległości 7 m od bramki,
 • Czas przerwy między połowami meczów wynosi 2 minuty,
 • Zespołom przysługuje po 1 czasie w każdej połowie meczu po 30 sekund,
 • Wykluczenia z gry wynoszą 1 minutę,
 • Mecze, które w regulaminowym czasie zakończą się wynikiem remisowym, gdzie koniecznym będzie wyłonienie zwycięzcy, rozstrzygane będą rzutami karnymi.
 1. Punktacja :
 • Za mecz wygrany – 2 punkty,
 • Za remis – 1 punkt,
 • Za mecz przegrany – 0 punktów,
 • W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez zespoły o kolejności miejsc w tabeli decyduje:
 1. dwa zespoły z równą ilością punktów – bezpośredni mecz między tymi zespołami,
 2. trzy i więcej zespołów z równą ilością punktów – decyduje
 • lepsza różnica bramek z meczów między zainteresowanymi drużynami,
 • lepsza różnica bramek w całych rozgrywkach,
 • większa liczba zdobytych bramek,
 1. Nagrody:
 • za zajęcie I, II i III miejsca w mistrzostwach drużyny nagrodzone zostaną pucharami,
 • zawodnicy zespołów, które zajmą miejsca od I do III otrzymają pamiątkowe medale.
 1. Finansowanie :
 • koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy.
 1. Zgłoszenia :
 • Pisemne na drukach OSiR-u (druk znajduje się pod regulaminem) z imiennym wykazem zespołu do dnia 15 marca 2017 r. (środa), najpóźniej do godziny 15:00 w sekretariacie OSiR-u, ul. Ogrodowa 22
 • Lub pocztą elektroniczną na adres: koordynator@osirnt.pl
 • Istnieje obowiązek używania polskich nazw zespołów pod rygorem odrzucenia zgłoszenia,
 • Nazwy zespołów nie mogą być obraźliwe ani stanowić słów uważanych za nieparlamentarne,
 • Drużyny niezgłoszone w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do zawodów,

 

 1. Uwagi końcowe :
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
 • Zawodników obowiązują kompletne stroje opatrzone numerami oraz obuwie sportowe,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

 

Osoba odpowiedzialna za turniej:

Koordynator OSiR w Nowym Tomyślu

Tomasz Radwan Tel. 663 820 220

 

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W NOWYM TOMYŚLU

UL. OGRODOWA 22                                                                                                                               

64 – 300 Nowy Tomyśl

koordynator@osirnt.pl

 

Z G Ł O S Z E N I E

 

Drużyny do Mistrzostw Gminy i Miasta w Piłce Ręcznej Mężczyzn na rok 2017

 

Nazwa drużyny …………………………………………………………………………………………………………….

 

Kierownik drużyny ……………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon ……………………………………………………………………..

 

 

Lp.

Nazwisko i imię:

Miejsce zamieszkania:

Data urodzenia:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

Zgodność z prawdą oraz postanowieniami regulaminowymi mistrzostw poświadczam:

 

 

 

 

 

  ………………………………………………..

czytelny podpis kierownika drużyny