23 lutego 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

MISTRZOSTWA GMINY I MIASTA W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA NA ROK 2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomyślu

Ogrodowa 22

 64 – 300 Nowy Tomyśl

 e-mail: koordynator@osirnt.pl

 

REGULAMIN

MISTRZOSTW GMINY I MIASTA W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA NA ROK 2017

plakat

 1. Cel:
 • Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku nowotomyskim,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestniczek,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego,
 • Wyłonienie najlepszych zespołów w mistrzostwach,

 

 1. Organizator:
 • Organizatorem mistrzostw jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Mecze rozegrane zostaną w Hali Sportowo – Widowiskowej Gimnazjum w Nowym Tomyślu, osiedle Północ 25 w dniu 2 kwietnia 2017 roku (niedziela).
 • Początek zawodów o godzinie 10:00.

 

 1. Uczestnictwo:
 • Zawodniczki drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie sportowe o miękkiej, jasnej i czystej podeszwie,
 • Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodniczek,
 • Zawodniczki niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach, którą przedkładają organizatorom przed rozpoczęciem imprezy,
 • Udział w turnieju mogą brać udział zawodniczki spoza Gminy Nowy Tomyśl.

 

 1. Sposób przeprowadzenia:
 • Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów,
 • Wszystkie sety rozgrywane będą do 25 punktów, sety decydujące tzw.

Tie-break do 15 punktów,

 • System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i podany zostanie o godzinie 10:00 podczas otwarcia zawodów,
 • Zespołom w każdym secie przysługują 2 czasy po 30 sekund,
 • Mecze będą rozgrywane na 2 boiskach jednocześnie,
 • Sędziowanie i zasady gry zgodne z obowiązującymi przepisami PZPS
 • Kolejność meczów zostanie przedstawiona na stronie internetowej OSiR (www.osirnt.pl) 30 marca.

 

 1. Punktacja:
 • Za mecz wygrany – 2 punkty
 • Za mecz przegrany – 1 punkt
 • Za walkower – 0 punktów

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez zespoły o kolejności zajętych miejsc decyduje:

 • Wynik bezpośredniego spotkania,
 • Lepsza różnica setów wygranych do przegranych,
 • Lepsza różnica zdobytych małych punktów do straconych,

 

 1. Nagrody:
 • Zespoły za zajęcie I, II i III miejsca otrzymują puchary, a zawodniczki drużyn, które zajmą I, II i III miejsce pamiątkowe medale,

 

 1. Finansowanie:
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodniczek na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia:
 • Na drukach OSiR (druk znajduje się pod regulaminem) z imiennym wykazem zawodniczek należy przedłożyć organizatorowi imprezy najpóźniej do dnia 29 marca 2017r. do godziny 15:00 w sekretariacie OSiR ul. Ogrodowa 22,
 • Zgłoszenia drużyny można dokonać pocztą elektroniczną na adres: koordynator@osirnt.pl

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodniczek,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych regulaminem,
 • Zastrzegamy sobie prawo odwołania Mistrzostw, jeśli do dnia 30.03.2017 zgłoszonych będzie mniej niż 3 zespoły.

 

 

Z G Ł O S Z E N I E

 

Drużyny do Mistrzostw Gminy i Miasta w Piłce Siatkowej Kobiet

 

Nazwa drużyny …………………………………………………………………………………………………………….

Kierownik drużyny ……………………………………………………………………………………………………….

Adres – telefon ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Lp. Nazwisko i imię zawodniczki: Miejsce zamieszkania: Data urodzenia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Zgodność z prawdą oraz postanowieniami regulaminowymi mistrzostw poświadczam:

  ………………………………………………..

Czytelny podpis kierownika drużyny

Regulamin Siatkowa Kobiet 2017 – do pobrania