18 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

II JASTRZĘBSKI BIEG PRZEZ LAS

II Jastrzębski Bieg przez las

 

REGULAMIN

 

 1. CELE IMPREZY
 1. Popularyzacja biegów oraz aktywnego wypoczynku,
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, rodzinnego aktywnego spędzania czasu oraz współzawodnictwa sportowego,
 3. Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Jastrzębsko Stare.
 4. Integracja lokalnej społeczności.

 

 1. ORGANIZATORZY
 1. Sołtys i Rada Sołecka Jastrzębska Starego
 2. Klub Sportowy „SAM” Jastrzębsko Stare
 3. Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym
 4. Klub „Aktywnych Kobiet” działający przy Radzie Sołeckiej Jastrzębska Starego
 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

 

 • TERMIN – MIEJSCE – TRASA
 1. Biegi, Rajd Rowerowy, Rajd Nordic Wolking oraz Dogtrekking odbędą się dnia 28.05.2017r. (niedziela), na drogach gruntowych Jastrzębska Starego
 2. Start i meta: boisko sportowe w Jastrzębsku Starym, ul. Sportowa
 3. Start biegu na 10 km, Rajdu NW – 5 km oraz Dogtrekkingu – 5 km o godz. 14.00; start Rajdu Rowerowego 14.10; start biegu dzieci 14.15;
 1. Trasy wyznaczone są drogami gruntowymi i ścieżkami leśnymi, biegi dzieci odbywają się na płycie boiska sportowego
 2. Trasy tworzą pętle zamknięte z oznaczeniami co kilometr. Zawodnicy biorący udział w biegu 10 km pokonują 2 pętle (2 okrążenia).

 

 1. UCZESTNICTWO
 1. Uczestnikiem biegów może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. 28.05.2017 r. ukończy 18 lat. Uczestnikiem Rajdu Rowerowego, Rajdu NW i Dogtrekkingu może być osoba niepełnoletnia, znajdująca się na trasie pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub prawnego opiekuna).
 1. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy za wyjątkiem suk w ciąży oraz do 6 tygodni po porodzie. Zaleca się, aby psy startujące miały ukończone 12 miesięcy.
 2. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu bądź rajdzie (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr101 poz. 1095). Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun. Odpowiedzialność za psa podczas imprezy ponosi właściciel.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu 10 km, biegu dzieci, Rajdzie Rowerowym, Rajdzie NW oraz Dogtrekkingu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną dla wieku poniżej 18 lat), celem kontroli daty urodzenia. Zawodnicy startujący z psem zobowiązani są posiadać zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie,
 4. Zawodnicy biorący udział w Dogtrekkingu zobowiązani są do trzymania psów na smyczy przez cały czas trwania zawodów. Zabrania się używania kagańca oraz kolczatki zaciskowej. Właściciel psa ma obowiązek zapewnienia swojemu psu wody na trasie oraz odpowiedniej ilości karmy. Nie zaleca się podawania psu posiłków krótko przed wysiłkiem i zaraz po nim,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 

 1. BIURO ZAWODÓW
 1. Biuro zawodów mieści się na boisku sportowym w Jastrzębsku Starym.
 2. Biuro będzie czynne 28.05.2017r.(niedziela) w godzinach 12.30 – 13.30.
 3. Wydawanie numerów startowych, pakietów oraz weryfikacja zawodników odbywać się będzie w godzinach pracy biura.
 4. Szczegółowych informacji udziela: Rafał Kasperczak, tel.502 741 479 lub Marta Przybylska, tel. 603 819 702

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 1. Zgłosić swój udział w imprezie można w sklepach „ABC” , „OD I DO” oraz u Rafała Kasperczaka lub Marty Przybylskiej . Opłata startowa będzie pobierana w biurze zawodów 28.05.2017r. podczas pobierania pakietu startowego.
 1. Opłata startowa wynosi: 20 zł dla wszystkich dyscyplin. Osoby niepełnoletnie startujące w dyscyplinach innych niż biegi dziecięce(te są bezpłatne), są rozumiane, jako startujący zawodnik-pełnopłatny.
 2. W Dogtrekingu mogą brać udział dwie osoby plus pies, z ty że obie uiszczają opłatę startową. Pies jest bezpłatnie.
 3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.

 

VII. ORGANIZACJA

 1. Dla wszystkich uczestników biegu i rajdów obowiązuje 2 godzinny limit czasu.
 2. Organizator nie przewiduje pomiaru czasu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom: opiekę medyczną (na starcie, trasie i mecie), napoje na trasie i na mecie, posiłek, szatnie – przebieralnie
 1. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
 1. Skracanie trasy jest niekorzystne dla twojego zdrowia 🙂
 2. Impreza jest traktowana jako lokalna i rekreacyjna.
 3. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
 4. jastrzębsko bieg przez las