18 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

XV TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY W PIŁCE NOŻNEJ

24 czerwca 2017 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu organizuje XV Turniej Zakładów Pracy w Piłkę Nożną.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY REGULAMIN ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ DO POBRANIA:

2017-06-24 Regulamin Pilka nożna Zak. Pracy

Na prośbę „mniejszych” zakładów pracy wprowadziliśmy nowy punkt, który mówi, że drużyna może się składać z dwóch mniejszych zakładów pracy.

Problem ten został zgłoszony do OSiR po ostatnich mistrzostwach i został pozytywnie zaopiniowany przez organizatora.

Serdecznie zapraszamy do zapisów.

PLAKAT

 

 

R E G U L A M I N

XV MISTRZOSTW REPREZENTACJI ZAKŁADÓW

PRACY W PIŁCE NOŻNEJ

 

 1. Cel:
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie wolnego czasu,
 • Wyłonienie najlepszych reprezentacji nowotomyskich zakładów pracy,
 • Integracja zespołów pracowniczych poszczególnych zakładów,

 

 1. Organizator:

Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

 

 1. Termin i miejsce:
 • Mecze w ramach mistrzostw odbędą się będą w sobotę 24 czerwca 2017 roku od godz. 19:00.

Mistrzostwa rozegrane zostaną Stadionie Miejskim w Nowym Tomyślu Szczegółowy terminarz spotkań podany zostanie 22 czerwca 2017 roku na stronie internetowej OSiR-u (www.osirnt.pl).

 

 1. Uczestnictwo:
 • W skład poszczególnych zespołów wchodzą zawodnicy aktualnie zatrudnieni w danym zakładzie pracy,
 • Zawodników drużyn obowiązują jednakowe stroje oraz odpowiednie obuwie sportowe na boisko ze sztuczną trawą (lanki, turfy, halówki) – zakaz gry we „wkrętach”,
 • Zezwala się na udział dwóch reprezentacji z jednego zakładu pracy,
 • Zezwala się na udział dwóch zakładów pracy, jako jedna drużyna.
 • W zawodach biorą udział osoby pełnoletnie,
 • Drużyny liczą maksymalnie 11 zawodników, bezpośrednio na boisku w składach 6 osobowych (bramkarz i 5 zawodników w polu gry),

 

 1. Sposób przeprowadzenia:
 • System i terminarz rozgrywek zostanie podany 22 czerwca na stronie internetowej OSiR (www.osirnt.pl)  

 

 1. Postanowienia regulaminowe turnieju:

1/ Czas trwania meczu wynosi 15 minut,

2/ W trakcie meczu można dokonać nieograniczoną ilość tzw. zmian hokejowych,

3/  Gra bez spalonego,

4/  Gramy jednocześnie na dwóch boiskach.

5/  Bramki o wymiarach 5m x 2m.

6/ W przypadku walkowera przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która wstawiła

się na spotkanie. Czas oczekiwania na zespół wynosi 5 minut.

7/ Rzut karny z odległości 9 m,

8/ Aut – wyrzucany rękoma zza głowy,

9/ W meczach pucharowych (konieczność wyłonienia zwycięzcy), zakończonych w regulaminowym czasie remisem, zarządza się rzuty karne,

10/ Za grę niesportową sędziowie karać będą wykluczeniami z gry.

 1. a) Żółta kartka – 2 minuty kary, możliwość wcześniejszego powrotu

zawodnika na boisko po utracie bramki przez własny zespół.

 1. b) Czerwona kartka – wykluczenie z gry do końca meczu, zespół do końca

meczu gra w osłabieniu. Otrzymanie czerwonej kartki równoznaczne jest

z  wykluczeniem, odsunięciem zawodnika w następnym – jednym meczu.

Zespół w tym meczu może grać w pełnym składzie z pominięciem zawodnika

ukaranego czerwoną kartką.

 1. c) Dyskwalifikacja – za naganne zachowanie w stosunku do sędziów,

      przeciwników, kibiców lub organizatorów lub za otrzymanie drugiej czerwonej

kartki w turnieju.

12/ Pozostałe zasady gry zgodne z obowiązującymi przepisami PZPN.

13/ Ze względu na niewiadoma ilość zgłoszonych drużyn, dokładny regulamin oraz system rozgrywek zostanie podany na stronie internetowej OSiR-u 22 czerwca.

 

 1. Punktacja:
 • Za wygrany mecz – 3 punkty
 • Za remis – 1 punkt
 • Za przegrany mecz – 0 punktów

 

O kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje: 

 1. większa liczba zdobytych punktów
 2. wynik bezpośredniego spotkania – (w przypadku dwóch zespołów z równą

ilością punktów).

 1. lepsza różnica bramek z wszystkich meczy.
 2. większa liczba zdobytych bramek.
 3. rzuty karne.

 

 1. Nagrody:
 • Za zajęcie miejsc od 1 do 3 zespoły otrzymają pamiątkowe puchary. Wszystkie drużyny biorące udział w imprezie otrzymają dyplomy.
 • Zawodnicy zespołów, które zajmą I, II i III miejsce otrzymają stosownie złote,

srebrne i brązowe medale.

 

 1. Finansowanie:
 • Koszty organizacji imprezy ponosi organizator mistrzostw tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.
 1. Zgłoszenia:
 • Pisemne na listach zgłoszeniowych OSiR-u z imiennym wykazem zawodników, potwierdzonych przez dyrektora, prezesa lub właściciela zakładu, kierownicy drużyn przedkładają organizatorowi ostatecznie do dnia:

21 czerwca 2017 r. do godziny 14:00, w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu, ul. Ogrodowa 22, Rejestracji drużyny można dokonać również poprzez wysłanie zgłoszenia na adres Emilowy: koordynator@osirnt.pl

 1. Postanowienia końcowe:
 • Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność,
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników

oraz urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania mistrzostw,

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego

regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem,

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym

zakresie zawodników,

 • Koszty dojazdu na poszczególne mecze pokrywają uczestniczące zespoły we

własnym zakresie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju.

 

Osoba odpowiedzialna za turniej:

Koordynator OSiR

Tomasz Radwan

Tel. 663 820 220