19 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

WAKACJE Z OSiR-EM – REGULAMIN GRAND PRIX „Plaża Feliksa”

Poniżej przedstawiamy Państwu planowane przez OSiR imprezy

oraz zajęcia sportowe organizowane przez nasz ośrodek.

wakacje

 1. „Umiem pływać” Program nauki pływania dla najmłodszych uczniów nowotomyskich szkół. Nabór zamknięty- realizowany przez szkoły.
 2. Grand Prix w siatkówce plażowej (terminy wstępne) – Turniej organizowany w wspólnie z Powiatowym Centrum Sportu

15.07.2017

29.07.2017

13.08.2017

19.08.2017 Finał

 1. Mini Mundial dla dzieci organizowane z Klubem Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu (zapisy u Pani Elżbiety Kaffler).
 2. Tydzień na wodzie 07.08.2017 – 11.08.2017 dla uczniów klas od IV-VI koszt od 1 dziecka 50,00zł
 3. Turniej w piłkę nożną „Piłkarski Laur” 19.08.2017r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu w okresie wakacyjnym zaprasza dzieci na zajęcia z animatorem, które odbywać się będą na boisku ORLIK przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Godziny zajęć będą udostępniane przez animatorów z tygodniowym wyprzedzeniem.

OSiR ma również w planie również przeprowadzenie kilku innych turniejów, rajdów itd. min:

– rajd rowerowy wspólnie z Klubem Osiedlowym SM w Nowym Tomyślu,

– turniej drużyn wiejskich w piłkę nożną

Jednak dokładne daty zostaną dopiero ustalone po konsultacjach z zainteresowanymi.

Już dziś serdecznie zapraszamy do spędzenia wolnego czasu z OSiR-em.

 

Poniżej przedstawiamy regulamin 

GRAND PRIX „Plaża Feliksa”

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                Powiatowe Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu                                                                            w Nowym Tomyślu

 

 

 

REGULAMIN

GRAND PRIX „Plaża Feliksa”

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

 

 

 1. Cel imprezy: 
 • Popularyzacja siatkówki plażowej;
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku, wzmacnianie zdrowia i kondycji uczestników;
 • Wyłonienie najlepszych drużyn w cyklu Grand Prix.
 1. Organizatorzy: 
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu;
 • Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 1. Termin i miejsce: 
 • Mistrzostwa rozegrane zostaną na boiskach otwartych do gry w siatkówkę plażową w Nowotomyskim Parku Feliksa, w dniach:

I etap – 15 lipca 2017 r. (sobota);

II etap – 29 lipca 2017 r. (sobota);

III etap – 13 sierpnia 2017 r. (niedziela);

Finał –  19 sierpnia 2017 r. (sobota jarmarkowa).

                                                           

 • Rozpoczęcie turniejów od godziny 10:00.

 

 1. Uczestnictwo: 
 • W imprezie mogą brać udział zawodnicy pełnoletni bez przeciwwskazań do uprawiania sportu;
 • Zawodnicy niepełnoletni mogą brać udział w Grand Prix pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach;
 • Mistrzostwa rozegrane zostaną w jednej kategorii – dopuszcza się pary mieszane;
 • Wprowadza się dodatkowe klasyfikację dla kobiet oraz mikstów – najlepsze pary w tych kategoriach zostaną nagrodzone podczas turnieju finałowego.

 

 1. Sposób przeprowadzenia mistrzostw: 
 • Grand Prix ma charakter cykliczny, składający się z trzech etapów – Turniejów Eliminacyjnych;
 • Do punktacji końcowej Grand Prix zalicza się wszystkie rezultaty z każdej
  z trzech eliminacji oraz turnieju finałowego;
 • System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów do imprezy, dlatego o sposobie rozegrania mistrzostw organizatorzy poinformują zespoły przed rozpoczęciem zawodów (preferowany będzie system brazylijski);
 • Przy nierozgrywaniu meczów o dalsze lokaty, punkty będą dzielone proporcjonalnie do równorzędnych miejsc (np. lokaty 7-8 – 11 pkt).

 

 1. Zasady gry: 
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS dla siatkówki plażowej.

 

 1. Punktacja: 
 • Punktacja w Grand Prix – po każdym etapie – Turnieju Eliminacyjnym, przydzielane będą punkty dla 12 najlepszych drużyn. Punktacja za zajęte miejsca w każdym etapie turnieju według klucza:

1miejsce – 24 pkt.

2 miejsce – 22 pkt.

3 miejsce – 20 pkt.

4 miejsce – 18 pkt.

5 miejsce – 16 pkt.

6 miejsce – 14 pkt.

7 miejsce – 12 pkt.

8 miejsce – 10 pkt.

9 miejsce – 8 pkt.

10 miejsce – 6 pkt.

11 miejsce – 4 pkt.

12 miejsce – 2 pkt.
Kolejne lokaty – 1 pkt.

 

 • Do klasyfikacji w Grand Prix wlicza się punkty z etapów eliminacyjnych wyłącznie tych samych drużyn – par zawodników. 
 1. Nagrody: 
 • Za zajęcie I, II, III i IV miejsca w Grand Prix „Plaża Feliksa” drużyna nagrodzona zostanie pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi;
 • Za zajęcie I, II i III miejsca w każdym etapie – turnieju eliminacyjnym zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale.

 

 1. Finansowanie: 
 • Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy.
 1. Zgłoszenia: 
 • W dniu odbywania każdego etapu – turnieju eliminacyjnego w biurze zawodów, w godzinach od 9:15 do 9:45. Po godzinie 9:45 lista startujących drużyn będzie zamknięta.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy;
 • Koszty dojazdu na zawody oraz ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie;
 • Za przedmioty pozostawione organizatorzy nie biorą odpowiedzialności;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

 

 1. Osoby do kontaktu:

Jakub Skrzypczak – tel. 725 097 710;

Tomasz Radwan – tel.  663 820 220.

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy przyjemności z udziału w imprezie.