19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

MISTRZOSTWA HALOWE W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22 64 – 300 Nowy Tomyśl e-mail: koordynator@osirnt.pl

 

REGULAMIN

MISTRZOSTW MIASTA I GMINY NOWY TOMYŚL

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN

O PUCHAR BURMISTRZA NA 2018 ROK

 1. Cele:
 • Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku nowotomyskim,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników,
 • Doskonalenie techniki i taktyki gry uczestników,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego,
 • Integracja mieszkańców ziemi nowotomyskiej.

 

 1. Organizator:
 • Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Mecze rozegrane zostaną w dniach:

25 lutego (eliminacje grupy zaawansowanej oraz niezaawansowanej) i 18 marca (finały)           

w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu

 1. Uczestnictwo:
 • Zawodników drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej podeszwie,
 • Każdy uczestnik turnieju musi mieć ukończone minimum 15 lat,
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
 • Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników, na boisku gra 5 zawodników – bramkarz i 4 zawodników z pola gry. Pozostali to zmiennicy,
 • Niedozwolony jest udział w mistrzostwach jednego zawodnika w dwóch kategoriach rozgrywkowych,
 • W turnieju udział brać mogą zawodnicy spoza gminy Nowy Tomyśl.

 

 1. Sposób przeprowadzenia:
 • Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach :
 • a) w kategorii drużyn zaawansowanych – bez limitu zawodników zrzeszonych w klubach występujących w rozgrywkach mistrzowskich PZPN dowolnej klasy,                                                                                                     
 • b) w kategorii drużyn niezaawansowanych – W zgłoszeniach w kategorii drużyn niezaawansowanych nie może być klubowych zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN w sezonie 2017/2018. Jeśli zawodnik nie uczestniczył w żadnym meczu sezonu 2017/2018 może grać w grupie niezaawansowanej.   
 • Do rozgrywek mistrzowskich nie zalicza się rozgrywek oldbojów.
 • Decyzję o wyborze kategorii dokonują samodzielnie drużyny biorące udział w mistrzostwach,
 • Sposób przeprowadzenia mistrzostw uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów.
 • Dokładny terminarz zostanie podany 22 lutego 2018 roku na stronie osirnt.pl.

 

 1. Postanowienia regulaminowe turnieju:
 • Bramki o wymiarach 3 x 2 m,
 • Czas gry – 1 x 12 minut (może ulec zmianie ze względu na ilość drużyn)
 • Ilość zmian zawodników nieograniczona tzw. zmiany hokejowe,
 • Gra bez spalonego, z autami bocznymi,
 • Rzut karny z odległości 7 m od bramki,
 • Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów w kontakcie z przeciwnikiem oraz ostrej gry „bark w bark”,
 • Bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie półkola o średnicy 6 m,
 • W przypadku uzyskania remisu w meczach finałowych rozgrywanych systemem pucharowym, zarządza się rzuty karne,
 • Na wykonanie tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy, przy prawidłowym ustawieniu rywali – odległość 3 m od piłki,
 • Za uderzenie piłką w konstrukcje dachu przyznaje się rzut wolny pośredni z połowy boiska,
 • Za niesportowe zachowanie lub rażące przewinienia sędziowie karać będą wykluczeniami z gry :
 1. żółta kartka – wykluczenie z gry na 2 minuty. W przypadku utraty przez zespół bramki w okresie osłabienia, następuje powrót zawodnika na boisko,
 2. czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca meczu, zespół gra przez 2 minuty w osłabieniu.

 

 1. Punktacja:
 • Za mecz wygrany – 3 punkty
 • Za mecz zremisowany – 1 punkt
 • Za mecz przegrany – 0 punktów
 • Za walkower przyznaje się zespołowi zwycięstwo 3:0

 

O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

 1. większa liczba zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania – dwa zespoły,
 3. lepsza różnica bramek zdobytych do straconych,
 4. większa liczba zdobytych bramek,
 5. losowanie

 

 1. Nagrody:
 • za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach rozgrywkowych drużyny otrzymują puchary,
 • zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce obu kategorii otrzymują pamiątkowe medale,

 

 1. Finansowanie:
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodników na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia:
 • Pisemne na drukach (druki znajdują się pod regulaminem) OSiR z imiennym wykazem zawodników, dokładną datą urodzenia, należy przedłożyć organizatorowi imprezy najpóźniej do dnia 21 lutego 2018 roku do godziny 14:00 w sekretariacie OSiR ul. Ogrodowa 22 lub e-mailem na adres: koordynator@osirnt.pl
 • Istnieje obowiązek używania polskich nazw zespołów pod rygorem odrzucenia zgłoszenia,
 • Nazwy zespołów nie mogą być obraźliwe ani stanowić słów uważanych za nieparlamentarne,
 • Drużyny niezgłoszone w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do zawodów,

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodników,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych regulaminem.
 • Organizator zastrzega sobie ze względu na ewentualną niewielką ilość drużyn, możliwość rozegrania meczów eliminacyjnych oraz finałowych w jednym dniu.

 

Osoba odpowiedzialna za turniej:

Koordynator OSiR

Radwan Tomasz

Tel. 663 820 220    

REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIOWA – POBIERZ