16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

DZIAŁANIA OSIR-U W 2017 ROKU W ZAKRESIE REMONTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Działania OSiR-u w 2017 roku w zakresie remontów obiektów sportowych.

W zakresie utrzymania obiektów sportowych wykonywaliśmy bieżące prace porządkowe, pielęgnacyjne i konserwacyjne. Naprawiliśmy przeszkody na skateparku
i ogrodzenia na boisku PZU w parku, dokonaliśmy cięć pielęgnacyjnych drzew wokół boiska PZU. W pawilonie sportowym wykonaliśmy remont pomieszczeń biurowych, magazynu, korytarza. Utworzyliśmy ogólnodostępną toaletę oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników. W zakresie instalacji elektrycznej położono przewód zasilający
od przyłącza do tablicy rozdzielczej w pawilonie. Zamontowaliśmy dwie rozdzielnie elektryczne. Rozdzieliliśmy instalacje elektryczną w taki sposób, że osobne zasilanie ma szkoła, OSiR i Nowotomyska Akademia Piłkarska. Zainstalowaliśmy podlicznik  dla pomieszczeń NAP-u. Położyliśmy również nowy przewód telekomunikacyjny (tzw. skrętkę) od przyłącza do rozdzielni telefonicznej w pawilonie sportowym.
Dokonaliśmy remontu instalacji wodnej i c.o.. Oddzieliliśmy część szkolną tych instalacji od części ośrodka. Wymieniliśmy kaloryfery oraz wszędzie zainstalowaliśmy zawory termostatyczne. Odnowiliśmy pomieszczenie kasy przy Pl. Chopina oraz pomalowaliśmy budynek kasy od ul. Ogrodowej. Wykonaliśmy opaskę odwadniającą wokół budynku magazynowego na stadionie. Wymurowaliśmy ścianę wzmacniającą strop tego budynku.
We własnym zakresie wykonaliśmy demontaż starego ogrodzenia, rozbiórkę ściany do tenisa ziemnego, po to aby przygotować teren pod mające powstać boisko multisportowe z funkcją lodowiska.
Dokonaliśmy remontu kapitalnego toalet oraz magazynu w budynku strzelnicy. Zamontowaliśmy korytka odwadniające, które zabezpieczają wejście do budynku strzelnicy.
Na „ORLIK-u” wykonaliśmy zadaszenie pomiędzy pawilonami socjalnymi (zabezpieczając drewnianą podłogę, belki oraz drzwi przed opadami atmosferycznymi) oraz zadaszenie nad drzwiami. Wymieniliśmy zgniłą podłogę w jednej z szatni (w pozostałych wykonamy prace w roku obecnym), naprawiliśmy kabinę prysznicową, instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Zainstalowaliśmy dodatkową bramkę przy boisku do piłki nożnej (umożliwia łatwe i szybkie wyjście po piłki, które znajdą się  poza boiskiem), naprawiliśmy kosz do koszykówki, wymieniliśmy żarniki oraz wyczyściliśmy klosze oświetlenia zewnętrznego. Przy ORLIK-u utworzyliśmy dodatkowe boisko do badmintona.
Na wszystkich naszych obiektach postawiliśmy dodatkowe ławki oraz kosze na śmieci, przy ORLIK-u boks dla psów.

Przykładowe zdjęcia: