19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

ZAPYTANIE OFERTOWE – wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie

Wykonanie ogrodzeń terenu działki nr 1691/9 w Nowym Tomyślu oraz nr 54 w Glinnie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.      z 2018r. poz. 1986 ze zm) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, których wartość nie przekracza wyrażone w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

ZAL._NR_2_OŚWIADCZENIE ZAL._

NR_3_-_OSWIADCZENIE-ZGODA_NA__PRZETWARZANIE_DANYCH_OSOBOWYCH

ZAŁ.NR 1 – FORMULARZ_OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

wynik konkursu – skan 2 (1)

wynik konkursu – skan 2 (2)