23 lutego 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

IV Jastrzębski Bieg Przez Las

Zapraszamy do udziału w IV Jastrzębski Bieg Przez Las

IV Jastrzębski Bieg Przez Las

 

REGULAMIN

 

CELE IMPREZY

 

 1. Popularyzacja biegów oraz aktywnego wypoczynku,
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, rodzinnego aktywnego spędzania czasu oraz współzawodnictwa sportowego,
 3. Integracja lokalnej społeczności.

 

ORGANIZATORZY

 

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu,
 2. Sołtys i Rada Sołecka Jastrzębska Starego,
 3. Klub Sportowy „SAM” Jastrzębsko Stare,
 4. Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym,
 5. OSP Jastrzębsko Stare.

 

TERMIN – MIEJSCE – TRASA

 

 1. Biegi, Rajd Rowerowy, Rajd Nordic Walking oraz Dog Trekking odbędą się dnia 28.04.2019r. (niedziela), na drogach gruntowych Jastrzębska Starego,
 2. Start i meta: boisko sportowe w Jastrzębsku Starym, ul. Sportowa,
 3. Start: Biegu na 10 km, Rajdu NW – 5 km oraz Dog Trekkingu – 5 km o godz. 14.00; start Rajdu Rowerowego 14.10; start biegu dzieci 14.15, 4. Trasy wyznaczone są drogami gruntowymi i ścieżkami leśnymi, biegi dzieci odbywają się na płycie boiska sportowego,
 4. Trasy tworzą pętlę zamkniętą z oznaczeniami co kilometr. Zawodnicy biorący

udział w biegu na 10 km pokonują 2 pętle (2 okrążenia),

 1. Konkurencje z udziałem młodzieży szkolnej poprowadzą osoby zajmujące się sportem szkolnym.

 

UCZESTNICTWO

 

 1. Uczestnikiem biegów może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj.

28.04.2019 r. ukończy 18 lat. Uczestnikiem Rajdu Rowerowego, Rajdu NW        i Dog Trekkingu może być osoba niepełnoletnia, znajdująca się na trasie pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub prawnego opiekuna),

 1. Do udziału w Dog Trekkingu dopuszcza się wszystkie psy za wyjątkiem suk w ciąży oraz do 6 tygodni po porodzie. Zaleca się, aby psy startujące miały ukończone 12 miesięcy,
 2. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu bądź rajdzie (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr101 poz. 1095). Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność podpisuje prawny opiekun. Odpowiedzialność za psa podczas imprezy ponosi właściciel,
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu na 10 km, biegu dzieci, Rajdzie Rowerowym, Rajdzie NW oraz Dog Trekkingu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną dla wieku poniżej 18 lat), celem kontroli daty urodzenia. Zawodnicy startujący z psem zobowiązani są posiadać zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie,
 4. Zawodnicy biorący udział w Dog Trekkingu zobowiązani są do trzymania psów na smyczy przez cały czas trwania zawodów. Zabrania się używania kagańca oraz kolczatki zaciskowej. Właściciel psa ma obowiązek zapewnienia swojemu psu wody na trasie oraz odpowiedniej ilości karmy. Nie zaleca się podawania psu posiłków krótko przed wysiłkiem i zaraz po nim,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany

jest do jego przestrzegania,

 1. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy,
 2. Uwaga: zgłoszenia do konkurencji osób pełnoletnich zakończymy            z chwilą  zgłoszenia się osiemdziesiątej osoby o czym poinformujemy na portalach społecznościowych. Liczba miejsc ograniczona.

 

BIURO ZAWODÓW

 

 1. Biuro zawodów mieści się na boisku sportowym w Jastrzębsku Starym,
 2. Biuro będzie czynne 28.04.2019r. (niedziela) w godzinach 12.30 – 13.30,
 3. Wydawanie numerów startowych, pakietów oraz weryfikacja zawodników odbywać się będzie w godzinach pracy biura,
 4. Szczegółowych informacji udziela: Henryk Krzeszowski, tel.607 242 192 lub Marta Przybylska, tel. 603 819 702.

 

ZGŁOSZENIA

 

 1. Zgłosić swój udział w imprezie można w sklepach „ABC” , „OD I DO” oraz u Henryka Krzeszowskiego lub Marty Przybylskiej,

 

 1. Osoby niepełnoletnie do 13 roku życia startują w dyscyplinach biegowych dziecięcych, lub pod opieką dorosłych w pozostałych konkurencjach oprócz biegu na 10 km,
 2. W Dog Trekkingu mogą brać udział dwie osoby plus pies.

 

 

ORGANIZACJA

 

 1. Dla wszystkich uczestników biegu i rajdów obowiązuje 2 godzinny limit czasu,
 2. Organizator nie przewiduje pomiaru czasu,
 3. Impreza finansowana jest z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY NOWY TOMYŚL.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
 2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom: opiekę medyczną (na starcie, trasie i mecie), napoje na trasie i na mecie, posiłek, szatnie – przebieralnie,
 3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru Startowego,
 4. Skracanie trasy jest niekorzystne dla twojego zdrowia 🙂 ,
 5. Impreza jest traktowana jako lokalna i rekreacyjna,
 6. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.