16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące obostrzeń związanych z epidemią.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2021r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zamyka administrowane i zarządzane obiekty sportowe w okresie od 20.03.2021 do 09.04.2021r.

 Na bieżąco monitorujemy sytuacją. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.