18 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

UMIEM PŁYWAĆ – PODSUMOWANIE

23 lipca zakończyliśmy wakacyjną cześć programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”.

W programie wzięło udział 180 dzieci z Nowego Tomyśla. Byli to uczniowie, którzy w tym roku szkolnym ukończyli drugą klasę szkoły podstawowej. Dzieci opanowały wymagane celami programu umiejętności, a część z nich przekroczyła ramy programu. Ponad 20 uczniów przystąpiło do egzaminu na kartę pływacką a 20 z nich zdało go z wynikiem pozytywnym. Dzieci otrzymały certyfikaty, które wręczyła Pani Burmistrz Grażyna Pogonowska i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Artur Łoziński.

Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za pomoc w organizacji wyjazdów.