19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

TURNIEJ RODZINNY W PIŁKĘ NOŻNĄ – ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym Turnieju Piłkarskim Rodzin.

Turniej jest zaplanowany na 16 stycznia 2022 roku i odbędzie się na hali sportowej SP3 w Nowym Tomyślu. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 stycznia. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

REGULAMIN –

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

RODZIN 2022

16 stycznia 2022 roku, od godziny 10:00

 

 1. Cel:
 • Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku nowotomyskim,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego,
 • Wyłonienie najlepszych zespołów rodzinnych w turnieju,
 • Integracja rodzin nowotomyskich.

 

 1. Organizator:
 • Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Mecze rozegrane zostaną w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr3 w Nowym Tomyślu
 • Mecze rozegrane zostaną 16 stycznia 2022 roku, od godziny 10:00

 

 1. Uczestnictwo:
 • Prawo udziału w turnieju mają drużyny, w których skład wchodzą osoby ze sobą spokrewnione – rodziny ( rodzice, dzieci, rodzeństwo, wujowie, kuzynowie, teściowie, zięciowie, szwagrowie, siostrzeńcy, bratankowie, idt), tworząc zespół rodzinny minimum dwupokoleniowy, na przykład: a) ojciec, synowie, kuzynowie; b) bracia, wujek, kuzynowie, dziadek lub inne.
 • Zakłada się, że co najmniej jedna osoba z tego „starszego” pokolenia ma ukończone 35 lat i musi wziąć aktywny udział w zawodach – w każdym meczu musi grać na boisku minimum 4 minuty.
 • Drużyny jednopokoleniowe nie będą przyjmowane do rozgrywek – przykład; bracia, kuzynowie, lub tylko kuzynowie, lub tylko bracia.
 • Pokrewieństwo ustala się w stosunku do osoby zgłaszającej rodzinę (tzw. „głowy rodziny”)
 • Każdy uczestnik turnieju musi mieć ukończone minimum 12 lat
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców
 • Zawodników drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej podeszwie
 • Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników, na boisku bramkarz i 4 zawodników z pola gry. Pozostali to zmiennicy,
 • Zgłoszenia do zawodów na piśmie, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2022 roku do godziny 21:00 wyłącznie pocztą elektroniczną koordynator@osirnt.pl
 • Losowanie grup nastąpi w siedzibie OSiR w dniu 14 stycznia po czym w tym samym dniu dokładny terminarz zostanie umieszczony na stronie internetowej OSiR-u (osirnt.pl)
 • Udział w turnieju mogą brać rodziny spoza gminy Nowy Tomyśl.

 

 1. Sposób przeprowadzenia:

 

System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu zapisów

i będzie uzależnione od ilości drużyn.

 

 1. Postanowienia regulaminowe turnieju:
 • Bramki o wymiarach 3 x 2 m,
 • Czas gry – 1 x 12 minut,
 • Zmiany zawodników tzw. hokejowe,
 • Gra bez spalonego, z autami bocznymi,
 • Rzut karny z odległości 7 m od bramki,
 • Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów w kontakcie z przeciwnikiem oraz ostrej gry bark w bark,
 • Bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie półkola o średnicy 6 m,
 • Przy stałych fragmentach gry – odległość przeciwnik od piłki wynosi minimum 4 m.
 • Przy odpowiednim zachowaniu odległości od piłki wykonujący stały fragment gry posiada 4 sekundy na jego wykonanie. Przekroczenie tego czasu powoduje przejęcie piłki przez zawodnika drużyny przeciwnej,
 • Za grę brutalną sędziowie karać będą wykluczeniami z gry:
 • Żółta kartka – 1 minuta kary, możliwy wcześniejszy powrót na boisko po utracie bramki przez własny zespół,
 • Czerwona kartka – wykluczenie z gry do końca meczu, osłabienie zespołu przez okres 2 minut. Zawodnik ukarany czerwoną kartką pozbawiony jest prawa gry w następnym meczu.
 • Czerwona kartka za faul taktyczny – wykluczenie z gry do końca meczu, osłabienie zespołu przez okres 2 minut.
 • Dyskwalifikacja – Za zachowanie agresywne wobec innych, czynną napaść oraz znieważenie sędziów, organizatorów lub kibiców zawodnik karany zostaje dyskwalifikacją z turnieju, a organizator może wobec takiej osoby zastosować zakaz udziału w innych imprezach organizowanych przez OSiR.

 

 1. Punktacja:
 • Za mecz wygrany – 3 punkty
 • Za mecz zremisowany – 1 punkt
 • Za mecz przegrany – 0 punktów

 

O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

 1. większa liczba zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania,
 3. lepsza różnica bramek,
 4. większa liczba zdobytych bramek,
 5. rzuty karne.

 

 1. Nagrody:
 • Za zajęcie miejsc od I do III drużyny otrzymują puchary,
 • Zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce pamiątkowe medale,

 

 1. Finansowanie:
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodników na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia:

 

Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie mailowo na adres: koordynator@osirnt.pl

W zgłoszeniu podajemy wyłącznie:

 1. Nazwę drużyny (czyli nazwisko rodzinne)
 2. Imię i nazwisko zgłaszającego rodzinę
 3. Telefon kontaktowy

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodników,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju ze względu na niewystarczającą ilość drużyn zgłoszonych do turnieju.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych regulaminem.

 

Osoba do kontaktu:

Menedżer Sportu

Tomasz Radwan

Tel. 663 820 220

E-mail: koordynator@osirnt.pl