25 lutego 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Europejski Tydzień Mobilności – Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności 23 września 2022roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zorganizował Turniej Bezpieczeństwa Ruchu drogowego. Wzięło w nim udział 9 szkół podstawowych z Gminy Nowy Tomyśl. Każdą szkołę reprezentowała 3 osobowa drużyna. Zawodnicy rywalizowali na rowerowym torze przeszkód, który był ustawiony na Multisportowym Boisku przy Zespole Boisk Orlik 2012. Po zakończeniu turnieju odbyło się uroczyste wręczenie nagród, którego dokonali Z-ca Burmistrza Nowego Tomyśla pani Grażyna Pogonowska, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w nowym Tomyślu Artur Łoziński oraz przedstawiciel WORD-u w Poznaniu pani Beata Brambor. Zwycięskie szkoły otrzymały dyplomy i puchary. Zawodnicy z 3 najlepszych szkół otrzymali nagrody indywidulane. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez WORD-u w Poznaniu oraz Wydział Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Fundatorem nagród był również Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Bukowcu
II miejsce Szkołą Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu
III Szkoła Podstawowa w Sątopach
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej
IV miejsce Szkoła Podstawowa Arka w Nowym Tomyślu
V miejsce Szkołą Podstawowa w Jastrzębsku Starym
VI Szkołą Podstawowa nr 1
VII Szkoła Podstawowa Wytomyśl
VIII Szkoła Podstawowa nr 2

Dziękujemy Dyrektorowi Pawłowi Rychłemu z ZSP w Obrze za użyczenie rowerowego toru przeszkód.