18 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

PODZIĘKOWANIA OD POLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA

        15 marca 2023r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zastępcy Burmistrza Nowego Tomyśla Pani Grażyny Pogonowskiej, Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu Panem Arturem Łozińskim z Członkiem Zarządu Polskiego Związku Unihokeja Panem Tomaszem Wojciechowskim. Spotkanie dotyczyło współpracy Polskiego Związku Unihokeja z Gminą Nowy Tomyśl. Rozmawianiem o projektach dotyczących rozwoju unihokeja wśród młodzieży szkolnej.                                                                                                                                     Miłym akcentem było podziękowanie jakie na ręce Pani Burmistrz złożył przedstawiciel  Polskiego Związku Unihokeja za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie przy organizacji międzynarodowego turnieju Polisch Cup. Podziękowania otrzymał również Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Artur Łoziński. Jest to wyraz docenienia wszystkich pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy pracowali przy organizacji wyżej wymienionego turnieju.