19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN

Regulamin Turnieju Koszykówki Mężczyzn – Streetball – 3×3 w Nowym Tomyślu

Organizator:

OSiR w Nowym Tomyślu

Cel imprezy:

popularyzacja gry w koszykówkę

 integracja społeczeństwa

 promocja Gminy

Termin turnieju:

 16.04.2023 r.Zapisy do dnia 12.04.2023 r. do godz. 12:00 (ilość miejsc ograniczona do 8). Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie na adres email animator@osirnt.pl podając nazwę drużyny imię i nazwisko kapitana oraz telefon kontaktowy.O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce:

Kompleks sportowy – Boisko Orlik 2012; w Nowym Tomyślu, os. Północ

Warunki uczestnictwa:

 Udział w turnieju:

bezpłatny dla uczestników

 Turniej będzie rozgrywany w jednej kategorii wiekowej:

 od 16 roku życia

 Drużyna liczy 3 osoby + ewentualnie 1 osoba rezerwowa, możliwy jest udział kobiet w turnieju

 Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za wszelkie formalności związanych z uczestnictwem w turnieju.

System rozgrywek:

 Eliminacje – system grupowy:

 o podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie;

 o kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zwycięskich meczów, wyniki bezpośredniego meczu, korzystniejsza różnica punktów.

 Finały – system pucharowy

Zasady gry:

Mecze koszykówki 3×3 rozgrywane są na boisku o wymiarach 14 m X 15 m, na jeden kosz. Na boisku jest narysowana linia rzutu za 2 pkt. w odległości 6,75 m.

 Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju, a zakończyć, posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.

 O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie.

 Każdy uzyskany kosz to 1 pkt. za kosz uzyskany z dystansu (zza linii od kosza 6,75 m, tzw. linii dystansowej) zalicza się 2 pkt. Graczowi w trakcie rzutu nie wolno dotknąć tej linii.

 Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 11 punktów lub przez 10 minut ciągłej gry.

 W przypadku zakończenia 10 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z drużyn 11 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużynę w czasie 10 minut.

 W przypadku, gdy po 10 minutach gry wynik jest remisowy, zarządzana jest dogrywka „złoty kosz”, czyli gra do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. Gra rozpoczyna się od rzutu sędziowskiego.

 Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.

 Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.

 Mecz sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatora.

 Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia ma werdykt ostateczny.

 Złośliwe faule, zauważone przez sędziego gry, będą karane rzutem osobistym za 1 pkt. oraz przekazanie po rzucie piłki drużynie pokrzywdzonej.

 Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.

 Limit fauli na drużynę – 4, przy piątym i kolejnych faulach – rzut wolny.

 Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKOSZ chyba, że organizator zastrzega to w regulaminie.

Nagrody:

 Dla trzech pierwszych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych: puchary, medale.

Postanowienia ogólne:

 Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem;

 Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju;

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach regulaminie;

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;

 Uczestniczy zawodów przystępujących do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują jego założenia;

 Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada;

 Organizator zapewnia: sprzęt sportowy, opiekę medyczną;

Osobą odpowiedzialną za turniej jest Krzysztof Sikora, we współpracy z Michałem Bąblińskim.