16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TURNIEJ KOSZYKÓWKI PAŃ Z OKAZJI 237 LAT NOWEGO TOMYŚLA

Regulamin Turnieju Koszykówki Kobiet – Streetball – 3×3 w Nowym TomyśluOrganizator:

OSiR w Nowym Tomyślu

Cel imprezy:

– Popularyzacja gry w koszykówkę

– Integracja społeczeństwa

– Promocja Gminy

 Termin turnieju:

 16.04.2023 r.Zapisy do dnia 13.04.2023 r. do godz. 12:00 (ilość miejsc ograniczona do 8). Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie na adres email animator@osirnt.pl podając nazwę drużyny imię i nazwisko kapitana oraz telefon kontaktowy.O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce:

– Kompleks sportowy – Boisko Orlik 2012; w Nowym Tomyślu, os. Północ 25

Warunki uczestnictwa:

 Udział w turnieju:

– Bezpłatny dla uczestników

 Turniej będzie rozgrywany w jednej kategorii wiekowej:

– Od 16 roku życia

– Drużyna liczy 3 osoby + ewentualnie 1 osoba rezerwowa

– Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za wszelkie formalności związanych z uczestnictwem w turnieju.

System rozgrywek:

Eliminacje – system grupowy:

– O podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie;

– O kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zwycięskich meczów, wyniki bezpośredniego meczu, korzystniejsza różnica punktów.

 Finały – system pucharowy

Zasady gry:

– Mecze koszykówki 3×3 rozgrywane są na boisku o wymiarach 14 m X 15 m, na jeden kosz. Na boisku jest narysowana linia rzutu za 2 pkt. w odległości 6,75 m.

– Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju, a zakończyć, posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.

-O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie.

– Każdy uzyskany kosz to 1 pkt. za kosz uzyskany z dystansu (zza linii od kosza 6,75 m, tzw. linii dystansowej) zalicza się 2 pkt. Graczowi w trakcie rzutu nie wolno dotknąć tej linii.

– Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 11 punktów lub przez 10 minut ciągłej gry.

– W przypadku zakończenia 10 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z drużyn 11 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużynę w czasie 10 minut.

– W przypadku, gdy po 10 minutach gry wynik jest remisowy, zarządzana jest dogrywka „złoty kosz”, czyli gra do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. Gra rozpoczyna się od rzutu sędziowskiego.

– Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.

– Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.

– Mecz sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatora.

– Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia ma werdykt ostateczny.

– Złośliwe faule, zauważone przez sędziego gry, będą karane rzutem osobistym za 1 pkt. oraz przekazanie po rzucie piłki drużynie pokrzywdzonej.

– Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.

– Limit fauli na drużynę – 4, przy piątym i kolejnych faulach – rzut wolny.

 Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKOSZ chyba, że organizator zastrzega to w regulaminie.

Nagrody:

Dla trzech pierwszych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych: puchary, medale.

Postanowienia ogólne:

– Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem;

– Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju;

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach regulaminie;

– Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;

– Uczestniczy zawodów przystępujących do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują jego założenia;

– Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada;

– Organizator zapewnia: sprzęt sportowy, opiekę medyczną;

 

Osobą odpowiedzialną za turniej jest Krzysztof Sikora, we współpraca z Michałem Bąblińskim.