19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

PIŁKA NOŻNA DLA DZIECI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ogłasza start nowego projektu pod nazwą:

Piłka Nożna dla Dzieci”.

Do kogo jest skierowany PROJEKT:

– PROJEKT jest skierowany do dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy Nowy Tomyśl.

Okres trwania  PROJEKTU:

– Planowany okres to: sierpień – listopad 2021.

Forma PROJEKTU:

– Trening piłkarski dla dzieci w formie zabawowej.

Kto będzie prowadził treningi:

– Treningi będą prowadziły osoby z niezbędnymi kwalifikacjami.

Gdzie będą odbywały się zajęcia:

– Zajęcia będą się odbywały na Stadionie Miejskim.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia:

– 2 sierpnia 2021

W jakie dni i w jakich godzinach będą odbywały się zajęcia:

– Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i środy od godziny 11:00

Jaki jest koszt udziału w zajęciach:

– Zajęcia są całkowicie darmowe, a całkowity jej koszt ponosi OSiR.

Czy dzieci będą podzielone wiekowo:

– Tak – po zakończeniu zapisów, dzieci zostaną powiadomione do jakich grup zostały przydzielone.

Gdzie można uzyskać dodatkowych informacji:

– Dodatkowych informacji można uzyskać wyłącznie pod adresem mailowych koodrynator@osirnt.pl

Jak dokonać zapisów dziecka:

– Zapisów dokonujemy mailowo koordynator@osirnt.pl lub osobiście w siedzibie OSiR na ul. Ogrodowej 22 w godzinach 8:00 – 12:00. Aby dokonać zapisów mailowo należy pobrać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ wraz z innymi dokumentami, uzupełnić nie pomijając żadnych rubryk, zeskanować i przesłać na podany adres mailowy.

Czy aby uczestniczyć w zajęciach, należy wypełnić jakieś dokumenty?

– Tak, niezbędne do udziału w zajęciach będzie wypełnienie i przyniesienie przed pierwszymi zajęciami dokumentów umieszczonych na końcu poniższego artykułu.

Czy ulegną zmianie godziny treningów w czasie roku szkolnego:

– Tak, od września 2021 godziny ulegną zmianie na godziny popołudniowe, dlatego też wstępnie zapisujemy dzieci wyłącznie do końca sierpnia. A kolejne zapisy nastąpią na początku września.

Czy w czasie trwania PROJEKTU można dopisać dziecko:

– Tak, dziecko można dopisać w każdej chwili.

Czy dziecko może przyjść na zajęcia bez zapisywania się:

– Nie, dziecko bez zapisania się nie może uczestniczyć w zajęciach.

Do kiedy należy zapisać dziecko:

– Dziecko zapisujemy co najmniej na dwa dni przed planowanym treningiem. Po czym rodzic otrzymuje informację, o której godzinie dziecko rozpoczyna i kończy trening.

Czy ze względu na warunki atmosferyczne zajęcia mogą się nie odbyć:

– Tak, jeśli pogoda nie będzie sprzyjająca zajęcia zostają odwołane a informacja o odwołanych zajęciach będzie umieszczona na stronie fb. OSiR w Nowym Tomyślu co najmniej na 2 godziny przed zajęciami.

Karta zgłoszeniowa oraz pozostałe dokumenty.