23 lutego 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

SPORT DAWNIEJ A DZIŚ W GMINIE NOWY TOMYŚL

Sport dawniej a dziś w Gminie Nowy Tomyśl

OSiR w Nowym Tomyślu poszukuje zdjęć dokumentujących wydarzenia sportowe, które miały miejsce na terenie Gminy Nowy Tomyśl przed rokiem 2010.

Osoby posiadające takie zdjęcia proszone są o przekazanie skanów lub oryginałów do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22 osobiście, listownie lub mailowo na adres: koordynator@osirnt.pl.

Do każdej fotografii prosimy dołączyć opis:

– imię i nazwisko lub pseudonim właściciela zdjęcia,

– dziedzina sportu, którego zdjęcie dotyczy,

– datę, miejsce i okoliczność zrobienia zdjęcia,

– osoby, które są na zdjęciu,

–  oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu zdjęcia na rzecz OSiR w Nowym Tomyślu.

Dostarczone zdjęcia, będą publikowane na stronie internetowej www.osirnt.pl