You are here
Home > 2017 > Sierpień > 01

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W OSIR W NOWYM TOMYŚLU.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w wymiarze 1/5 etatu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych, 3)  kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciw obrotowi gospodarczemu przeciw

Top