16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

RODO

Obowiązek informacyjny RODO
Szanowni Państwo, informujemy iż dokładamy wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona.
 • Na podstawie art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE korzystający z obiektów sportowych administrowanych przez OSiR w Nowym Tomyślu oraz biorący udział w wydarzeniu sportowo-rekreacyjnym organizowanym przez OSiR w Nowym Tomyślu powinien wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.
 • Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE korzystający z obiektów sportowych administrowanych przez OSiR w Nowym Tomyślu oraz biorący udział w wydarzeniu sportowo-rekreacyjnym organizowanym przez OSiR w Nowym Tomyślu powinien wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu. w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczanie:
 • na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez OSiR w Nowym Tomyślu
 • publikacji prasowej wizerunku w gazetach
 • przekazach telewizyjnych
 • Dopełnienie przez Administratora obowiązku informacyjnego:
  Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu) informuje Panią / Pana, iż:
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu, ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu pełni Tomasz Radwan, kontakt telefoniczny: 663 820 220 , mail: koordynator@osirnt.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
 3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył
 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu przez  okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia  imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.
 5. Pani / Pana dane osobowe są udostępniane – informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców) na stronie centrumsportu-zbaszyn.pl oraz prowadzonych przez OSiR w Nowym Tomyślu profilach facebook (czyli profil OSiR w Nowym Tomyślu ) oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora – Dyrektora OSiR w Nowym Tomyślu – dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania.

Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator zobowiązany jest Panią / Pana o tym poinformować.

 

Pliki do pobrania:

1 – Zgoda na dane i wizerunek