27 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN NOWEGO TOMYŚLA NA ROK 2018

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NOWYM TOMYŚLU

OGRODOWA 22    64 – 300 Nowy Tomyśl koordynator@osirnt.pl

 

REGULAMIN

MISTRZOSTW MIASTA I GMINY W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN

NOWEGO TOMYŚLA NA ROK 2018

1 Cel imprezy:

 • Popularyzacja piłki ręcznej,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia i kondycji uczestników,
 • Zagospodarowanie wolnego czasu,
 • Wyłonienie najlepszych zespołów w mistrzostwach.

Organizator: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NOWYM TOMYŚLU

2 Termin i miejsce:

 • Mistrzostwa rozegrane zostaną w Hali Sportowej SP2 w dniu 25 marca 2018 roku.

Początek zawodów o godzinie 10:00. Zbiórka zawodników o godz. 9:30

3 Uczestnictwo:

 • Mistrzostwa rozegrane zostaną w jednej kategorii rozgrywkowej,
 • Drużyny liczą maksymalnie 12 zawodników,
 • Zawodników poszczególnych drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe opatrzone numerami na koszulkach oraz obuwie sportowe o miękkiej podeszwie,
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach, którą przedkładają organizatorom przed rozpoczęciem imprezy,
 • Udział w zawodach mogą brać zawodnicy spoza gminy Nowy Tomyśl.

4 Sposób przeprowadzenia mistrzostw:

 • Uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów do mistrzostw,
 • Informacja o systemie rozgrywek zostanie podana na stronie internetowej osirnt.pl w czwartek 22 marca.

 

5 Postanowienia regulaminowe turnieju:

 • Bramki o wymiarach 3 x 2 m,
 • Czas gry – 2 x 10 minut,
 • Ilość zmian zawodników nieograniczona,
 • Rzut karny z odległości 7 m od bramki,
 • Czas przerwy między połowami meczów wynosi 2 minuty,
 • Zespołom przysługuje po 1 czasie w każdej połowie meczu po 30 sekund,
 • Wykluczenia z gry wynoszą 1 minutę,
 • Mecze, które w regulaminowym czasie zakończą się wynikiem remisowym, gdzie koniecznym będzie wyłonienie zwycięzcy, rozstrzygane będą rzutami karnymi.

6 Punktacja:

 • Za mecz wygrany – 2 punkty,
 • Za remis – 1 punkt,
 • Za mecz przegrany – 0 punktów,
 • W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez zespoły o kolejności miejsc w tabeli decyduje:
 1. dwa zespoły z równą ilością punktów – bezpośredni mecz między tymi zespołami,
 2. trzy i więcej zespołów z równą ilością punktów – decyduje
 • lepsza różnica bramek z meczów między zainteresowanymi drużynami,
 • lepsza różnica bramek w całych rozgrywkach,
 • większa liczba zdobytych bramek,

7 Nagrody:

 • za zajęcie I, II i III miejsca w mistrzostwach drużyny nagrodzone zostaną pucharami,
 • zawodnicy zespołów, które zajmą miejsca od I do III otrzymają pamiątkowe medale.

8 Finansowanie:

 • koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy.

 

9 Zgłoszenia:

 • Pisemne na drukach OSiR-u (druk znajduje się pod regulaminem) z imiennym wykazem zespołu do dnia 21 marca 2018 r. (środa), najpóźniej do godziny 15:00 w sekretariacie OSiR-u, ul. Ogrodowa 22
 • Lub pocztą elektroniczną na adres: koordynator@osirnt.pl
 • Istnieje obowiązek używania polskich nazw zespołów pod rygorem odrzucenia zgłoszenia,
 • Nazwy zespołów nie mogą być obraźliwe ani stanowić słów uważanych za nieparlamentarne,
 • Drużyny niezgłoszone w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do zawodów,

 

10 Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
 • Zawodników obowiązują kompletne stroje opatrzone numerami oraz obuwie sportowe,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych niniejszym regulaminem.
 • Organizatorzy, ze względu na zbyt małą ilość drużyn mają prawo odwołać turniej.

 

Osoba odpowiedzialna za turniej:

Menedżer OSiR w Nowym Tomyślu

Tomasz Radwan Tel. 663 820 220

 

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W NOWYM TOMYŚLU

OGRODOWA 22                                                                                                                               

64 – 300 Nowy Tomyśl

koordynator@osirnt.pl

 

Z G Ł O S Z E N I E

 

Drużyny do Mistrzostw Gminy i Miasta w Piłce Ręcznej Mężczyzn na rok 2018

Nazwa drużyny ………………………………………………………………………………………………………

Kierownik drużyny ………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………..

Lp. Nazwisko i imię: Miejsce zamieszkania: Data urodzenia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zgodność z prawdą oraz postanowieniami regulaminowymi mistrzostw poświadczam:

 

………………………………………………..

Czytelny podpis kierownika drużyny

 

Regulamin i lista do pobrania: Regulamin piłka Reczna 2018