9 czerwca 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

KOMUNIKAT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zaleca powstrzymanie się od organizowania wszelkich zajęć na obiektach OSiR do 23 marca 2020 r.