16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

KURS TRENERA PIŁKI NOŻNEJ – GRASSROOTS C (UEFA C) W NOWYM TOMYŚLU – ZAPISY.

Mamy świetną informację dla osób, które w przyszłości chciałby zostać trenerami piłki nożnej.

Po wielu rozmowach pomiędzy OSiR w Nowym Tomyślu a Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej udało nam się uzyskać wstępną akceptację na zorganizowanie kursu trenerskiego Grassroots C (UEFA C).

Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić aby kurs został przeprowadzony, jest zebranie 32 osób, chętnych do odbycia kursu.

Ukończenie kursu Grassroots C pozwala na trenowanie dzieci i młodzieży – orlików, skrzatów, żaków, młodzików czy trampkarzy. Dzięki tej licencji trener może szkolić zespoły klasy A i B !

 

Poniżej przedstawiamy kilka naszym zdaniem najważniejszych informacji:

Planowany początek kursu to wrzesień 2022.

Planowany termin ukończenia kursu – grudzień 2022.

Koszt kursu to 1000 zł.

Uczestnik kursu musi posiadać wykształcenie minimum średnie.

Uczestnik kursu musi mieć ukończone 18 lat.

Zajęcia weekendowe – sobota/niedziela.

Ilość zjazdów – planowane 5 (6 zjazd to egzamin).

Kurs w całości jest przeprowadzony przez WZPN.

Kurs odbędzie się w Nowym Tomyślu.

O uczestnictwie w kursie będzie decydowała kolejność zgłoszeń (proponujemy nie zwlekać z zapisami).

 

Zapisy:

Uwaga – bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym tekstem:

W pierwszej kolejności nie dokonujemy zapisów poprzez portal PZPN, lecz poprzez zdeklarowanie się, czy chcemy wziąć udział w kursie. W tym celu na maila: koordynator@osirnt.pl podajemy tylko:

  1. Imię i nazwisko
  2. Nr telefonu

 

Osobą odpowiedzialną za kurs ze strony OSiR jest Tomasz Radwan i wszystkie ew. pytania prosimy kierować na podanego powyżej maila.

Osobą odpowiedzialną za kursy ze strony WZPN jest Pan Marcin Drajer.

 

Po zebraniu 32 osób, zostaną one powiadomione o starcie kursu i obowiązku zarejestrowania się na specjalnej platformie PZPN. Link do platformy podamy po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników.

 

Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

Aktualny stan ilości zgłoszeń będzie na bieżąco podawany na stronie www.osirnt.pl w zakładce – KURS TRENERSKI

 

Profil trenera UEFA C

Trener UEFA C to pierwszy stopień na drodze zdobywania kwalifikacji trenerskich wg wytycznych Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA. Zasób wiedzy i umiejętności trenera UEFA C określają zakres jego kompetencji w pracy szkoleniowej z zespołami dziecięcymi i amatorskimi seniorów niższego szczebla.

Najbardziej istotnym przesłaniem trenera pracującego na tym poziomie winno być upowszechnianie piłki nożnej, zachęcanie dzieci do gry w piłkę nożną, stwarzanie utalentowanym dzieciom możliwości dalszego rozwoju.

Cele kursu

– umożliwienie min. byłym piłkarzom oraz nauczycielom uzyskanie certyfikatu i licencji trenerskiej UEFA Grassroots C,

– stworzenie uczestnikom kursu dogodnych warunków do zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego w roli trenera piłki nożnej,

– ukształtowanie wśród uczestników kursu właściwego postępowania niezbędnego w pracy pedagogicznej trenera, tzn. umiejętnego łączenia w swojej pracy wiedzy teoretycznej z praktyką treningową, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podopiecznych, przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności i obiektywności,

– przygotowanie uczestników kursu do pracy szkoleniowej z dziećmi w wieku 4-12 lat oraz seniorami amatorami niższego szczebla,

– przekazanie uczestnikom kursu zasobu podstawowej wiedzy z przedmiotów ogólnych i specjalistycznych,

– przygotowanie do samodzielnego planowania i realizowania zajęć treningowych z dziećmi oraz prowadzenia piłkarskiego zespołu dzieci i seniorów amatorów niższego szczebla w rozgrywkach meczowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy je kierować do Tomasza Radwana na adres koordynator@osirnt.pl

Kluby sportowe, osoby prywatne oraz szkoły bardzo prosimy o udostępnienie naszej informacji, za co będziemy bardzo wdzięczni.