19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

MISTRZOSTWA GMINY NOWY TOMYŚL W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA – ZAPROSZENIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu serdecznie zaprasza do udziału w Turnieju Piłki Nożnej Halowej            o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla na rok 2023.

Turniej odbędzie się 15 stycznia (niedziela) od godziny 10:00 w hali sportowej SP3.

Termin zgłoszeń 12 stycznia.

Turniej podzielony na dwa etapy:

eliminacje: 15 stycznia

finały: 26 lutego

Szczegóły, REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIOWA znajduje się poniżej.

REGULAMIN

MISTRZOSTW GMINY NOWY TOMYŚL

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN

O PUCHAR BURMISTRZA NA 2023 ROK

 1. Cele:

 • Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku nowotomyskim,

 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników,

 • Doskonalenie techniki i taktyki gry uczestników,

 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego,

 • Integracja mieszkańców ziemi nowotomyskiej.

 

 1. Organizator:

 • Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce:

 • Turniej zostanie rozegrany w 2 terminach:

 

15 stycznia od 10:00 – ELIMINACJE

26 lutego od 10:00 – FINAŁY

 1. Uczestnictwo:

 • Zawodników drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej podeszwie,

 • Każdy uczestnik turnieju musi mieć ukończone minimum 15 lat,

 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,

 • Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników, na boisku gra 5 zawodników – bramkarz i 4 zawodników z pola gry. Pozostali to zmiennicy,

 • UWAGA: Ze względu na to, że traktujemy powyższy Turniej jako dwa oddzielne turnieje, zawodnicy mogą brać udział w obydwu turniejach. Należy jednak pamiętać, że zawodnicy zaawansowani, którzy są zgłoszeni do rozgrywek PZPN nie mogą brać udziału w turnieju drużyn niezaawansowanych.

 • W turnieju udział brać mogą zawodnicy spoza gminy Nowy Tomyśl.

 

 1. Sposób przeprowadzenia:

 • Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach :                      a) w kategorii drużyn zaawansowanych – bez limitu zawodników zrzeszonych w klubach występujących w rozgrywkach mistrzowskich PZPN dowolnej klasy,                                                                                                   b) w kategorii drużyn niezaawansowanych – bez zawodników zrzeszonych w klubach występujących w rozgrywkach mistrzowskich PZPN dowolnej klasy. Zawodnikom występującym w rozgrywkach dowolnej klasy mistrzowskiej PZPN, OZPN, nie zezwala się na udział w kategorii drużyn niezaawansowanych.                                                                                        

 • Do rozgrywek mistrzowskich nie zalicza się rozgrywek oldbojów.

 • Decyzję o wyborze kategorii dokonują samodzielnie drużyny biorące udział w mistrzostwach,

 • Sposób przeprowadzenia mistrzostw uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów.

 • Dokładny terminarz zostanie podany 13 stycznia 2023 roku na stronie www.osirnt.pl.

 

 1. Postanowienia regulaminowe turnieju:

 • Bramki o wymiarach 3 x 2 m,

 • Czas gry – 1 x 12 minut (może ulec zmianie ze względu na ilość drużyn)

 • Ilość zmian zawodników nieograniczona tzw. zmiany hokejowe,

 • Gra bez spalonego, z autami bocznymi,

 • Rzut karny z odległości 7 m od bramki,

 • Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów w kontakcie z przeciwnikiem     oraz ostrej gry „bark w bark”,

 • Bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie półkola o średnicy 6 m,

 • W przypadku uzyskania remisu w meczach finałowych rozgrywanych systemem pucharowym, zarządza się rzuty karne,

 • Na wykonanie tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy, przy prawidłowym ustawieniu rywali – odległość 3 m od piłki,

 • Za uderzenie piłką w konstrukcje dachu przyznaje się rzut wolny pośredni z połowy boiska,

 • Za niesportowe zachowanie lub rażące przewinienia sędziowie karać będą wykluczeniami z gry:

 1. żółta kartka – wykluczenie z gry na 1 minutę. W przypadku utraty przez zespół bramki w okresie osłabienia, następuje powrót zawodnika na boisko,

 2. czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca meczu, zespół gra przez 1 minutę w osłabieniu.

 

 1. Punktacja:

 • Za mecz wygrany – 3 punkty

 • Za mecz zremisowany – 1 punkt

 • Za mecz przegrany – 0 punktów

 • Za walkower przyznaje się zespołowi zwycięstwo 3:0

 

O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

 1. większa liczba zdobytych punktów,

 2. wynik bezpośredniego spotkania – dwa zespoły,

 3. lepsza różnica bramek zdobytych do straconych,

 4. większa liczba zdobytych bramek,

 5.  losowanie

 

 1. Nagrody:

 • za zajęcie I, II, III miejsca w obu kategoriach rozgrywkowych drużyny otrzymują puchary,

 • zawodnicy drużyn, które zajmą I, II i III miejsce obu kategorii otrzymują pamiątkowe medale,

 

 1. Finansowanie:

 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodników na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia:

 • Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie mailowo najpóźniej do dnia 12 stycznia 2023 roku do godziny 12:00 na adres e-mailem: animator@osirnt.pl

 • W zgłoszeniu podajemy wyłącznie:

  1. Nazwę drużyny

  2. Kategoria rozgrywek (zaawansowani lub niezaawansowani)

  3. Imię i nazwisko zgłaszającego drużynę

  4. Telefon kontaktowy

 

 • Drużyny niezgłoszone w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone  do zawodów.

 

 1. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,

 • Każdy uczestnik biorący udział w turnieju swoją obecnością na boisku potwierdza iż zapoznał się z regulaminem i będzie przestrzegał jego postanowień,

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodników,

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych regulaminem.

                                                                 

Osoba odpowiedzialna za turniej:

Specjalista ds. Sportu i Rekreacji

Krzysztof Sikora , Agnieszka Dąbrowska

Tel. 798 208 606

e-mailem: animator@osirnt.pl