19 maja 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

ZAPRAZSZMY DO ZAPISÓW NA NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

 

 

REGULAMIN

 TURNIEJU OLDBOJÓW PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN 2023

 

ILOŚĆ DRUŻYN 6 –

o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 1. Cele:
 • Popularyzacja piłki nożnej w środowisku nowotomyskim,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników,
 • Doskonalenie techniki i taktyki gry uczestników,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego,
 • Integracja mieszkańców.

 

 1. Organizator:
 • Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Turniej zostanie rozegrany w dniu:

20 SIERPNIA 2023 od godziny 18:00 na boisku ORLIK w Nowym Tomyślu –

osiedle Północ. 25

 

 1. Uczestnictwo:

 

 • Zawodników drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe oraz obuwie sportowe – zakaz gry w lankach,
 • Każdy uczestnik turnieju musi mieć ukończone minimum 35 lat,
 • Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników, na boisku gra 5 zawodników – bramkarz i 4 zawodników z pola gry. Pozostali to zmiennicy.
 • Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na 2 grupy, a ich skład przedstawiony przed turniejem.

 

 1. Sposób przeprowadzenia:
 • W zespole może występować maksymalnie 2 zawodników zrzeszonych w klubach występujących w rozgrywkach mistrzowskich PZPN dowolnej klasy.

 

 

 1. Postanowienia regulaminowe turnieju:
 • Bramki o wymiarach 5 x 2 m,
 • Czas gry – 1 x 15 minut,
 • Ilość zmian zawodników nieograniczona tzw. zmiany hokejowe,
 • Gra bez spalonego,
 • Rzut karny z odległości 9 m od bramki,
 • Bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie półkola o średnicy 9 m,
 • W przypadku uzyskania remisu w meczach finałowych rozgrywanych systemem pucharowym, zarządza się rzuty karne,
 • Na wykonanie tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy, przy prawidłowym ustawieniu rywali – odległość 3 m od piłki,
 • Za niesportowe zachowanie lub rażące przewinienia sędziowie karać będą wykluczeniami z gry:
 1. Żółta kartka – wykluczenie z gry na 2 minuty. W przypadku utraty przez zespół bramki w okresie osłabienia, następuje powrót zawodnika na boisko,
 2. Czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca meczu, zespół gra przez 2 minuty w osłabieniu. Otrzymanie czerwonej kartki powoduje odsunięcie zawodnika od gry w następnym meczu.
 3. Druga czerwona kartka, zachowanie agresywne, lub obraźliwe następuje dyskwalifikacja Po upływie 2 minut osłabienia zespołu w grze, w miejsce ukaranego zawodnika może wejść zawodnik rezerwowy (nie po stracie bramki). Zawodnik zdyskwalifikowany zostaje pozbawiony prawa gry do końca trwania turnieju.

 

 1. Punktacja:
 • Za mecz wygrany – 3 punkty
 • Za mecz zremisowany – 1 punkt
 • Za mecz przegrany – 0 punktów
 • Za walkower przyznaje się zespołowi zwycięstwo 3:0

O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

 1. większa liczba zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania – dwa zespoły,
 3. lepsza różnica bramek zdobytych do straconych,
 4. większa liczba zdobytych bramek,

 

 1. Nagrody :
 • Za zajęcie I, II, III miejsca drużyny otrzymują puchary.

 

 1. Finansowanie:
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodników na zawody drużyny pokrywają we własny zakresie.

 

 1. Zgłoszenia:
 • Zgłoszenie wysyłamy tylko i wyłącznie mailowo na animator@osirnt.pl do dnia 18 sierpnia 2023 roku do godziny 12:00
 • W mailu podajemy tylko:
 • Nazwę drużyny,
 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • Telefon kontaktowy,

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Zawodnik biorący udział w turnieju, swoim udziałem poświadcza, że zapoznał się z regulaminem i będzie go przestrzegał.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodników,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych regulaminem.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z specjalistą do spraw sportu OSiR i osobą odpowiedzialną za organizację turnieju – Krzysztofem Sikora animator@osirnt.pl  lub 515-159-196.

 

 

 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu