18 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY NOWY TOMYŚL W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR BURMISTRZA NA ROK 2016

plakat-siatkowka-2016

Zapraszamy do udziału w:

MISTRZOSTWACH MIASTA I GMINY NOWY TOMYŚL

W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR BURMISTRZA NA ROK 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

       

REGULAMIN

MISTRZOSTW MIASTA I GMINY NOWY TOMYŚL

W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR BURMISTRZA NA ROK 2016

 

 1. Cel :
 • Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku nowotomyskim,
 • Wzmacnianie zdrowia, poprawa sprawności fizycznej i kondycji uczestników,
 • Umożliwienie czynnego wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego,
 • Wyłonienie najlepszych zespołów w mistrzostwach,

 

 1. Organizator :
 • Organizatorem mistrzostw jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

 

 1. Termin i miejsce :
 • Wszystkie mecze w mistrzostwach rozegrane zostaną w Hali Sportowo – Widowiskowej Gimnazjum w Nowym Tomyślu na Osiedlu Północ 25. Mecze rozegrane zostaną w dniach: 19 listopada (godzina 14:00) i 26 listopada (godzina 10:00) 2016 r.

 

 1. Uczestnictwo :
 • Mistrzostwa zostaną zorganizowane w dwóch kategoriach rozgrywkowych. Tzw. kategorii drużyn zaawansowanych oraz w kategorii drużyn niezaawansowanych. Decyzję o wyborze kategorii dokonują samodzielnie drużyny biorące udział w mistrzostwach,
 • Zawodnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w mistrzostwach na podstawie pisemnej zgody rodziców, na udział w mistrzostwach, którą przedkładają organizatorom imprezy. Bez pisemnej zgody rodziców niepełnoletni nie zostaną dopuszczeni do zawodów,
 • Zawodników drużyn obowiązują stroje sportowe oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej podeszwie,
 • Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników,
 • W składzie jednej drużyny występującej w kategorii drużyn nie- zaawansowanych nie zezwala się na udział zawodników występujących w rozgrywkach OZPS dowolnego szczebla,
 • Zawodnikowi przysługuje prawo występowania tylko w jednej drużynie do zakończenia rozgrywek,
 • Zabrania się udziału jednego zawodnika w rozgrywkach drużyn zaawansowanych i niezaawansowanych jednocześnie,
 • W zależności od ilości drużyn mecze będą rozgrywane na 2 lub 3 boiskach.

 

 1. Sposób przeprowadzenia :
 • Sposób przeprowadzenia mistrzostw uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn do zawodów w poszczególnych kategoriach i zostanie określony na spotkaniu organizacyjnym z udziałem kapitanów drużyn w dniu 16 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 16:30 w OSiR w Nowym Tomyślu, ulica Ogrodowa 22.
 • Wszystkie mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane będą do 25 punktów. Sety decydujące tzw. tie-breaki do 15 punktów.

 

 1. Punktacja :
 • Za mecz wygrany – 2 punkty
 • Za mecz przegrany – 1 punkt
 • Za walkower – 0 punktów

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez zespoły o kolejności zajętych miejsc decyduje:

 • Lepszy iloraz setów wygranych do przegranych
 • Lepszy iloraz zdobytych małych punktów do straconych,
 • Wynik bezpośredniego spotkania,

 

 1. Nagrody :
 • Zespoły obu kategorii za zajęcie I, II, III miejsca otrzymują puchary,
 • zawodnicy drużyn obu kategorii, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają złote, srebrne i brązowe

 

 1. Finansowanie :
 • Koszty organizacyjne mistrzostw ponoszą organizatorzy imprezy. Dojazd zawodników na zawody drużyny pokrywają we własnym zakresie.

 

 1. Zgłoszenia :
 • Pisemne, na drukach Ośrodka (do pobrania na osirnt.pl) z imiennym wykazem zawodników należy przedłożyć organizatorowi imprezy najpóźniej do dnia 16 XI 2016r. (środa) do godziny 15:30, w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22, lub pocztą elektroniczną – koordynator@osirnt.pl
 • Istnieje obowiązek używania polskich nazw zespołów pod rygorem odrzucenia zgłoszenia. Nazwy nie mogą być obraźliwe ani stanowić słów uważanych za nieparlamentarne,
 • Drużyny niezgłoszone w wyznaczonym terminie, nie zostaną dopuszczone do zawodów,
 • W dniu 16 XI 2016r. (środa) do godziny 15:30, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu ul. Ogrodowa 22, o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne z udziałem jednego przedstawiciela zespołu – (losowanie),

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie zawodników,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.
 • Zespoły zobowiązane są do stawiania się na zawody na minimum 15 minut przed planowanym terminem rozegrania meczu.
 • Osoba do kontaktu: Koordynator Sportu Radwan Tomasz: tel.: 663 820 220 email: koordynator@osirnt.pl.

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania: http://osirnt.pl/dokumenty-do-pobrania/