3 grudnia 2023

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

ZAPYTANIE OFERTOWE – aktualizacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, których wartość nie przekracza wyrażone w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

AKTUALIZACJA: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu informuje, że termin składania ofert na „Wykonanie ogrodzeń terenu działki nr 1691/9 w Nowym Tomyślu oraz nr 54 w Glinnie” upływa w dniu 26 listopada 2018r. godz.11:00. Bardzo serdecznie przepraszamy za błąd znajdujący się w pkt.2 ppkt.5 Zapytanie ofertowego.

scan

scan1

scan2

scan3

scan4

scan5

ZAŁ.NR 1 – FORMULARZ_OFERTOWY

ZAL._NR_2_OŚWIADCZENIE

ZAL._NR_3_-_OSWIADCZENIE-ZGODA_NA__PRZETWARZANIE_DANYCH_OSOBOWYCH