16 kwietnia 2024

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

JAKO CUP V – WYNIKI LOSOWANIA

Zgodnie z coroczną tradycją, tuż przed rozpoczęciem JAKO CUP, następuje losowanie drużyn, które to następnie zgodnie z wcześniejszą rozpiską zostają umieszczone w terminarzu. 

Punktualnie o godzinie 9:00 w siedzibie OSiR nastąpiło w/w losowanie, a dokonali go pracownicy ośrodka. Wyniki losowania podajemy poniżej: 

1JAKO-TAKO
2AUTO HANDEL TELICHOWSKI
3GRUPA WSTYDU
4SEDAN
5FC SANTROPE
6SAM JASTRZĘBSKO
7PRZYAJCIELE
8GOLTOM
9MAKLERZY

Zgodnie z wcześniej ustalonym i przedstawionym terminarzem, kolejne turniej będą wyglądały następująco:

 termin 1 29 listopada 
mecz 1JAKO-TAKO*AUTO HANDEL TELICHOWSKI15:00
mecz 2GRUPA WSTYDU*JAKO-TAKO15:30
mecz 3AUTO HANDEL TELICHOWSKI*GRUPA WSTYDU16:00
mecz 4SEDAN*FC SANTROPE16:30
mecz 5SAM JASTRZĘBSKO*SEDAN17:00
mecz 6FC SANTROPE*SAM JASTRZĘBSKO17:30
mecz 7PRZYAJCIELE*GOLTOM18:00
mecz 8MAKLERZY*PRZYAJCIELE18:30
mecz 9GOLTOM*MAKLERZY19:00

 

 termin 2 13 grudnia 
mecz 1JAKO-TAKO*SEDAN15:00
mecz 2PRZYAJCIELE*JAKO-TAKO15:30
mecz 3SEDAN*PRZYAJCIELE16:00
mecz 4AUTO HANDEL TELICHOWSKI*FC SANTROPE16:30
mecz 5GOLTOM*AUTO HANDEL TELICHOWSKI17:00
mecz 6FC SANTROPE*GOLTOM17:30
mecz 7GRUPA WSTYDU*SAM JASTRZĘBSKO18:00
mecz 8MAKLERZY*GRUPA WSTYDU18:30
mecz 9SAM JASTRZĘBSKO*MAKLERZY19:00

 

 termin 3 20 grudnia 
mecz 1FC SANTROPE*JAKO-TAKO15:00
mecz 2MAKLERZY*JAKO-TAKO15:30
mecz 3MAKLERZY*FC SANTROPE16:00
mecz 4AUTO HANDEL TELICHOWSKI*PRZYAJCIELE16:30
mecz 5SAM JASTRZĘBSKO*AUTO HANDEL TELICHOWSKI17:00
mecz 6SAM JASTRZĘBSKO*PRZYAJCIELE17:30
mecz 7GRUPA WSTYDU*GOLTOM18:00
mecz 8GRUPA WSTYDU*SEDAN18:30
mecz 9GOLTOM*SEDAN19:00

 

 termin 4 10 stycznia 
mecz 1JAKO-TAKO*SAM JASTRZĘBSKO15:00
mecz 2JAKO-TAKO*GOLTOM15:30
mecz 3GOLTOM*SAM JASTRZĘBSKO16:00
mecz 4AUTO HANDEL TELICHOWSKI*MAKLERZY16:30
mecz 5SEDAN*AUTO HANDEL TELICHOWSKI17:00
mecz 6SEDAN*MAKLERZY17:30
mecz 7FC SANTROPE*GRUPA WSTYDU18:00
mecz 8PRZYAJCIELE*GRUPA WSTYDU18:30
mecz 9PRZYAJCIELE*FC SANTROPE19:00